Panovių BC

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

01Valstybės diena, žinoma kaip Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės diena. Lietuviai šią dieną mini nuo 1991 m. ir ja prisimena pirmojo bei vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimą- 1253m. Šios ypatingos dienos proga viso pasaulio lietuviai jungiasi ir į vieningą iniciatyvą – 21 val. visame pasaulyje gieda „Tautišką giesmę“. Tad ir šiemet, prisimenant šalies istoriją, jau dvyliktąjį kartą į Panovių kaime esantį J.Lingio parką iškilminga eisena buvo atnešta Trispalvė, kurią lydėjo tautiškais drabužiais pasipuošę mokiniai, Šilgalių pasienio užkardos pasieniečiai bei nemažas būrys bendruomeniečių. Panoviečiai susirinko giedoti Lietuvos himną prie ,,Lietuvaitės“ skulptūros lygiai 21 valandą.
Šia proga visus susirinkusius pasveikino bendruomenės pirmininkas B.P.Vainius ir paragino visiems drauge darniai sugiedoti Tautišką giesmę. Žodį tarti buvo pasiūlyta ir pasieniečiams. Vėliau eiles apie Lietuvą skaitė lituanistė E. Valaitienė, kuri, be abejo, ragino nepamiršti ir jos sukurto Panovių kaimo himno. Pakili nuotaika, darna, bendrystės jausmas vienijo tiek jaunus, tiek vyresniuosius kaimo žmones, gausiai susirinkusius paminėti Valstybės dieną ir drauge giedoti ,,Tautišką giesmę“. Kiek vėliau, prie arbatos puodelio buvo aptartos įvairios šių dienų aktualijos. Laisvalaikio salėje veikė Tomo Pratašiaus fotografijų paroda ,,Saulėlydžiai“, kurią bus galima dar apžiūrėti visą liepos mėnesį. Dėkojame parodos autoriui, taip pat dėkojame Šilgalių užkardos pasieniečiams už dalyvavimą renginyje.
Tegul praeities tvirtybė, garbinga tautos istorija suteikia naujų jėgų mūsų darbams ir siekiams.

BC informacija

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

05Birželio 19 dieną iš pat ryto Panoviuose užvirė darbas, nes kaimo jaunimo iniciatyva buvo suorganizuota talka. Buvo laukiami visi, kas norėjo ir galėjo prisidėti prie bendro tikslo: kiek tik leis jėgos, nes oras tą dieną alino karščiu, sutvarkyti savo vietovę. Lai aplinka, kurioje mes gyvename ar dirbame, taptų gražesnė ir mielesnė mūsų pačių akiai. Tvarkyti kaimo aplinkos susirinko nemažas būrys talkininkų, netgi ir moksleivių, apsiginklavusių darbo įrankiais ir ryžtu. Pasiskirstę darbus vieni grėbė užsilikusius lapus ir krovė tiesiai į traktorių išvežimui, kiti genėjo priaugusias nereikalingas medžių išaugas, o treti trimeriais pjovė parko ir stadiono teritorijų pašalėse peraugusią žolę.. Taip pat buvo tvarkoma J.Lingio parke esanti senoji vaikų žaidimų aikštelė, nušluotos prie parduotuvės paklotos trinkelės, nušienauta maudynių vieta prie Šešupės. To pasekoje aplinka tapo tvarkingesnė, švaresnė, erdvesnė. O vakare, po karštos dienos darbų, visi buvo pakviesti pas Jūratę į sodybą vakarienės- ant laužo virtos ,,Ypatingosios“ košės , keptos duonos su česnaku.Tad ir ateityje būkime neabejingi mus supančiai aplinkai. Ačiū organizatoriams.

 BC informacija

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

Vilija IšganaitienėKaimynų nesirenkame, skirtingai nei draugų, likimas mums juos priskiria, duoda, padovanoja. Arčiausiai mūsų gyvena ne draugai, ne giminaičiai, net ir ne bendradarbiai, o tiesiog kaimynai. Visiškai svetimi, niekaip su mumis nesusiję žmonės, visiškai atsitiktinai atsiradę itin artimoje aplinkoje. Visa kaimyniškumo esmė atsiskleidžia lietuvių liaudies patarlėje: ,,Giminė už mylios, o kaimynas už tvoros“.
Nominacijai „Kaimynų kaimynas“ mūsų bendruomenės centras pristato panoviškės Vilijos Išganaitienės kandidatūrą. Nutarėm giliau „pasikapstyti“ ir parodyti kokią įtaką daro šeima, jos santykiai ir bendravimas su kaimynais bei visuomene. Juk buvimas tarp žmonių formuoja, kuria ne tik vienos šeimos paveikslą, bet ir daro įtaką tai kaimynų bendruomenei.
Vilija gimė Turčinuose, būdama antras vaikas keturių vaikų šeimoje. Pasak mamos, ilgametės pedagogės, „Vilija kaip ir kiekvienas vaikas gyveno savo vaikišką gyvenimą. Jis buvo paženklintas ir nusivylimų, ir geros nuotaikos. Geriausius savo genus ji paveldėjo iš Tėvuko ir Tėčio. O jie yra tokie: taikumas, vaišingumas, draugiškumas ir meilė savo artimiesiems. Turėjo ir dabar turi daug mokyklos laikų draugių ir draugų. Su visais palaiko draugiškus santykius, net ant pažįstamų mirusiųjų kapo pasodina gėlę arba uždega žvakelę. Vyresniuosius pradžiugina dėmesiu, geru žodžiu arba pačios pagaminta dovanėle“. Tokius nuoširdžius padėkos žodžius motina skiria Vilijai už meilę, pagalbą, dėmesį.
Į Panovius Vilija atvyko kaip kaimo marti, ištekėjusi už Algirdo Išganaičio. Tai buvo 1983 metai. Pasak Vilijos: „Kas gali būti gražiau už šį mūsų visų nuostabų kaimą Panovius. Čia gimė ir augo mūsų 4 vaikai, kurie gyvena ir dirba Lietuvoje, Kaune. Labai myliu savo kaimą ir visus kaimo žmones. Kaip gali nemylėti, juk ir aš esu šio gražaus kaimo maža dalelytė. Kai susitinku panovietį, visada pakalbinu, pasidomiu, kaip laikosi, kokia jo sveikata, kuo džiaugiasi, kuo gyvena? Jau praėjo 9 metai, kaip palaidojau savo mylimą vyrą, gerą draugą, savo žmogų, vaikų mylimą tėtį. Gyvenimas yra nuostabus, myliu jį visa širdimi. O gyvenimo vingiai, tikiuosi, lydės dar ilgai ilgai, kol gyvensiu, mylėsiu, kursiu grožį ir lauksiu sugrįžtančių vaikų ir vaikaičių.“
O ką gali pasakyti Vilijos kaimynai?

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Metinė veiklos ir finansinė ataskaitos paruoštos balandžio mėn. ir pateiktos bendruomenės nariams elektroniniu paštu arba individualiai laikraštuko „Panovietis“ forma.

BC informacija

2020 m. bendruomenės centro veiklos ataskaita

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

Panovių kaimo bendruomenės centrui jau aštuoniolika metų, ir tai yra amžius, prilygstantis pilnametystei. Per gyvavimo metus atlikta nemažai gyvenvietei reikalingų darbų darbelių. Bendruomeniečių nuomone, kiekvienas įgyvendintas projektas – tai nuostabus pavyzdys, kaip, susitelkus drauge, savo idėjas galima paversti realybe ir sukurti puikų rezultatą. Šiuo metu bendruomenės aktyvas vykdo vietos projektą, kurio tikslas atitinka VPS priemonės „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 tikslui: „Skatinti verslumą ir savitarpio pasitikėjimą, bendruomenių gebėjimus įtraukiant jaunimą priimti ir įgyvendinti novatoriškus sprendimus, mobilizuojant įvairių kartų žmones ir organizacijas nuosaikiems teritoriniams pokyčiams įgyvendinti“.
Projektas bus vykdomas keliais etapais. Balandžio 28 d. teikiamas nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pirmasis mokėjimo prašymas (MP). Kartu su juo bus pateikti dokumentai, kurie pagrįs avanso panaudojimo faktą, t.y. įsigijimą priemonių (konvekcinė garų krosnelė su stovu, laužo katilas, kepsninė-rūkykla, mikrobanginė krosnelė, marmitai, daugiafunkcinis puodas, šaldytuvas, 4 lentynos, palapinė, skalbimo mašina). MP bus teikiamas 4869 Eur. sumai. Visos minėtos priemonės ras pritaikymą bendruomenės centro patalpose bei pasitarnaus ir renginių metu. Tai pravers priimant kaimo svečius ir turistus, taip pat šiomis priemonėmis galės naudotis bendruomeniečiai.

BC informacija

ZUPF LP VVG