Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

Susirinkimo dalyviaiPanovių kaimo bendruomenės centras susikūrė tam, kad aktyvintų kaimo gyventojus, teiktų idėjas ir iniciatyvas valdžiai, darytų gerus darbus mūsų kaimo labui, skatintų bendravimą ir bendradarbiavimą, o per finansuojamas projektines veiklas pritrauktų lėšų kaimo gerbūvio kėlimui.
Gegužės 19 d., pavakare, bendruomenės centro nariai rinkosi į ataskaitinį susirinkimą. Jame dalyvavo ne visi, bet pilnai pakako kvorumo sprendimams priimti. Susirinkimo metu buvo apsvarstytos ir patvirtintos 2022 m. Panovių kaimo bendruomenės centro veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos. Darbų atlikta nemažai: tai ir tradicinės šventės, atstovavimas bendruomenei rajono ir šalies masto renginiuose, projektinė veikla, organizuota išvažiuojamoji patirtinio mokymo stažuotė Žemaitijos regione, dalyvauta saugaus eismo renginiuose, organizuotas susitikimas su „Ekspedicija baidarėmis Šešupe 600“ dalyviais, Adventinė popietė, suburtas vasaros palydų renginys „Uždaro vasara vartus“, dalyvauta žiedinio turizmo maršruto rengime ir filmuko apie Panovius sukūrime. Kai didžiosios metų šventės būna jau visai šalia, daugelį aplanko šventinio pasiruošimo džiaugsmai. Bendruomenės centro pirmininko Bernardino Vainiaus iniciatyva bendruomeniečiai ėmėsi J.Lingio parko papuošimo darbų. Pirmininkui aktyviai talkino Nijolė Bartišienė, Edita Antanaitienė, Aurimas Greičius, Linas Vaišnoras, Marius Petraitis, Justas Lozoraitis. Visi buvo sumanūs ir kūrybingi.
BC valdyba teikė projektą pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašą. Gavome finansavimą šeštai veiklai „Vaikų, jaunimo sportui ir sveikatinimui“. Projekto metu įsigyti ir pastatyti sporto zonoje du treniruokliai
Suvedus rezultatus pastebėta, kad keičiasi kaimo demografinė situacija. Panovių kaime gyvena apie 224 gyventojai. Vyriausias gyventojas - Antanas G. - 96 metai, jauniausia gyventoja – Lilita S., nepilnai mėnesio. Keičiasi ir bendruomenės centro narių statistiniai rodikliai. Šiuo metu - 52 nariai, iš jų 38 moterys.

Susirinkimo metu aptartos jaunimo projekto „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į Panovių kaimo bendruomenės veiklą“ (ŠAKI-LEADER-1A-J-6-7-2020) veiklos rezultatai. Projektas pradėtas vykdyti 2021 metais Paramos suma - 9 973,48 euro. Tai be partnerių vykdomas ne pelno projektas. Projekto metu įsigyta priemonių ir įrangos veiklų organizavimui: konvekcinė garų krosnelė su stovu, laužo katilas, kepsninė-rūkykla, mikrobanginė krosnelė, 2 marmitai, daugiafunkcinis puodas, šaldytuvas, 4 lentynos, palapinė, dvi dviaukštės lovos po 3 vietas su čiužiniais bei skalbimo mašina. Projekto metu buvo vykdoma įvairi praktinė veikla. Dalyviai, ypač jaunimas, mokėsi pažinti save, tobulinti socialinius įgūdžius, veikti ir dirbti komandose, susipažino su vietiniu kulinariniu paveldu, mokėsi gaminti įvairų maistą, bendrauti su įvairių profesijų žmonėmis, verslo atstovais, ūkininkais. Atsižvelgiant į laikotarpį, kai kurie forumai buvo skirti šventinių akcentų kūrimui ir jų pristatymui bendruomenei.
Visi renginiai vyko visuomeniniais pagrindais, nes projekte administravimui lėšos nenumatytos. Esame dėkingi, kad prie šių renginių organizavimo, vykdant edukacines veiklas, prisidėjo ūkininkė Dalė Rekešienė, individualios įmonės savininkė Rūta Lozoraitienė, Šakių PPT specialistė Daiva Bataitienė, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos mokytoja metodininkė Meilutė Andriukaitienė. Už pagalbą organizuojant projektines veiklas yra dėkingi visam būriui nuoširdžių savo aktyvistų: Jonui Liudžiui, Ingridai Šimaitienei, Irenai Jurkšienei, Rūtai Lozoraitienei, Meilutei Andriukaitienei, Dalei Rekešienei, Daivai Bataitienei, Ingridai Mikalauskienei, Jūratei Vaišnorei, Teresei Preikšienei, Genovaitei Endriukaitienei, Aurimui Greičiui, Skirmutei ir Rimui Stoniams bei Panovių kaimo jaunimo savanoriams.
Nominacijos „Ačiū“ įteikiamos panoviečiams už reikšmingas veiklas kaimo labui. Jos šiemet įteiktos Genovaitei Endriukaitienei, Jonui Liudžiui, Aurimui Greičiui.
Panovių kaimo bendruomenės centras dalyvauja VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos organizuojamame konkurse ,,Eismo saugumas bendruomenėse 2022-2023 m. Šis susirinkimas buvo gera proga priminti bendruomeniečiams saugaus elgesio kelyje taisykles, pasikartoti tai, kas buvo seniai išmokta. Klausimus pokalbiui ir viktorinai padėjo paruošti Šakių PK pareigūnė Aušra Mockevičiūtė, o juos pateikė BC pirmininkas Bernardinas Vainius. Aktyviai viktorinoje dalyvavo ne tik vyrai, bet ir moterys. Visi, atsakiusieji į klausimus, apdovanoti saugaus eismo prizais, kuriuos gavome iš Kelių direkcijos.
Labai maloniai nuteikė naumiestiečių grupės „Komplimentas“ atliekamos dainos. Neskubėjo į namus bendruomeniečiai, prie kavos puodelio aptarinėjo kaimo gyvenimo aktualijas, naujas bendrystės veiklų kryptis.
Pirmininkas Bernardinas Vainius pakvietė visus panoviškius geriems darbams: savo gyvenamosios vietovės grąžinimui, kaimyniškam bendravimui bei bendradarbiavimui.

BC informacija