Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 
partizanaiPraėjusį šeštadienį (rugsėjo 19 d.) Panovių kaime buvo prisiminti žuvę Tauro apygardos Žalgirio rinktinės 35 kuopos partizanai bei pašventintas paminklas jų atminimui.

Nuotr. Žuvusius partizanus prie pašventinto paminklo prisiminė ne tik bendražygiai, bet ir artimieji, bendruomenės nariai.


Kasikėnų kaime Juozo Barusevičiaus sodyboje 1948 10 09 žuvo Tauro apygardos Žalgirio rinktinės 35 kuopos vadas Leonardas Virgirda - Keleivis, būrio vadas Telesforas Algirdas Rimkus – Siaubas, Juozas Kaminskas – Rolandas, Antanas Žukauskas – Korsakas. Panovių kaime tais pačiais metais sužeistas mirė Tadas Vladas Rimkus – Aidas. Šių partizanų atminimui kaimelyje pastatytą paminklą šeštadienį pašventino kunigas Zenonas Steponauskas, susirinkusieji uždegė žvakeles, prie paminklo padėjo gėlių.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Šakių skyriaus pirmininkas Arvydas Pyragas sveikino gausiai renginyje dalyvaujančius žmones. Tiek jis pats, tiek prie paminklo susirinkę tremtiniai, likę gyvi partizanai, jų anūkai ir giminaičiai dalijosi prisiminimais, citavo dokumentus, primenančius jų gyvenimą, žūtį. 35-osios kuopos partizanas Pranas Jurgilas pasakojo apie to laikmečio įvykius, apie jo akyse žuvusius draugus. „Buvome vienas už visus, visi už vieną“, - kalbėjo partizanas. Tremtinio sūnus Kęstutis Vaičiūnas, kalbėdamas apie partizanus, atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į tai, kad skiriamas per mažas dėmesys žuvusiųjų partizanų garbei pastatytų paminklų ženklinimui. Rajone tokių objektų ne vienas, o surasti juos nevietiniam gyventojui, kai nėra ženklų, nelengva. Eilėraštį žuvusiems atminti skyrė partizano anūkė Lina Laurinaitytė.

Žuvusiųjų už tėvynę partizanų garbei Krašto apsaugos Dariaus ir Girėno II rinktinės kariai iššovė garbės salvę. Seimo narių Jono Šimėno ir Arvydo Vidžiūno sveikinimus perdavė Violeta. Ji svarstė, ką partizanai galėjo jausti kovodami už Tėvynę ir atiduodami save, kai namuose jų laukė motinos, broliai, seserys. „Pro juos gyvenimas jau praėjo, nors jie, kaip ir mes, norėjo gyventi, kurti šeimas bei geresnį gyvenimą“, - kalbėjo moteris.

Susirinkusius taip pat sveikino rajono vicemeras Algimantas Damijonaitis, Kudirkos Naumiesčio seniūnas Vincas Puida, bendruomenės nariai.

Šaltinis: „Draugo“ inf.