Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

Panovių kaimo bendruomenės centras įkurtas 2003 m. ir jungia 71 narį. Atstovaujamoje teritorijoje gyvena apie 300 žmonių.

Kaime pastebimas mažas gimstamumas, gyventojų senėjimas. Mažas vietos kaimo bendruomenės užimtumas, nėra tinkamai įrengtų patalpų susibūrimams.

Ruošiant Šakių krašto integruotą vietos plėtros strategiją „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse", Panovių kaimo bendruomenėje buvo vykdoma apklausa, kurios rezultatai atskleidė, kad žmonės pageidauja turėti amatų centrą, kuriame galėtų dalintis patirtimi, rengti praktinius mokymus, bendruomenės susibūrimus. Anketose išreikštas pageidavimas bendruomenės patalpose puoselėti tradicinius senuosius amatus, taip prisidedant prie tautinio paveldo išsaugojimo. Bendruomenėje turime beveik dvi dešimtis žmonių, puoselėjančių floristikos, mezgimo, audimo ir kitus amatus, kepančių šakočius, duoną. Deja 75 % šių nagingų meistrų jau yra garbaus pensijinio amžiaus. Todėl nesuskubus perimti jų patirties, daug vertingo paveldo liks užmarštyje.

Jau dešimtmetį Panoviuose veikia jaunimo organizacija " Sparnus jaunystei", kuri taip pat neturi patalpų platesnei, turiningesnei veiklai. Įtraukiant jaunimą, amatų centre galėtų vykti edukaciniai renginiai įvairioms socialinėms grupėms.

Panovių kaimo bendruomenės centras nuosavybės teise turi apie 270 kv. m. patalpas. Anksčiau čia buvo įsikūrusi Panovių valgykla. Patalpos labai nusidėvėję, reikia remontuoti vandentiekio, kanalizacijos ir ventiliacijos sistemas, elektros instaliaciją, pakeisti langus, duris, sienų ir grindų dangai reikalingas remontas.

Neįrengus bendruomenės patalpų – amatų centro, kils pavojus prarasti kaime gyvuojančias amatų tradicijas, sukauptą patirtį, nebus perduota jaunimui, mažės įvairių kaimo socialinių grupių saviraiškos galimybės.

Projektas „Panovių bendruomenės patalpų pritaikymas amatų centrui 1" yra pirmasis tradicinių amatų centro kūrimo Panovių kaime etapas. Jo įgyvendinimo metu bus suremontuotos Panovių kaimo bendruomenės centrui priklausančios apie 270 m 2 patalpos: pakeisti langai, durys, pakeista elektros instaliacija, sutvarkytos vandentiekio, kanalizacijos ir ventiliacijos sistemos, įrengtas šildymas, signalizacija ir atlikti kiti remonto darbai. Patalpose bus pastatytas atviras ugniakuras, kombinuota viryklė.

Amatų centras taps svarbia visai kaimo bendruomenei viešai prieinama vieta, turinčia traukos potencialą, socialinės gerovės kūrimo kaime prielaida.

Projektą parengė BC nariai L.Viliūšienė, D.Palukaitienė, B.Vainius.