Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi
 

Mokytojai2019 m. rugpjūčio 10 d. iš visų Lietuvos kampelių šventiški, pasipuošę ir iškilmingi į buvusią Panovių mokyklą plūste plūdo buvę šios mokyklos mokiniai. Šventė graži – jeigu mokykla gyvuotų, švęstų jau 55-ąjį jubiliejų, bet ji buvusiems mokiniams tokia brangi, kad nešvęsti neįmanoma. Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Slavikų šv. Onos bažnyčioje. Slavikų parapijos klebonas Donatas Rolskis ir visi susirinkusieji meldėsi už amžinybėn išėjusius mokytojus, mokinius bei gyvųjų sveikatą ir sėkmę. Žodžio liturgijos metu, klebonui pakvietus visus bendruomenės narius Visuotinės maldos, mirusiems mokytojams bei mokiniams buvo prašoma Viešpaties gailestingumo, o gyviesiems – suteikti stiprybės, visuomet būti pasiruošusiems dalintis su kitais laiku, dėmesiu, supratimu, šypsena. Prasidėjus Aukos liturgijai per bažnyčią išsirikiavo Atnašų procesija. Vilmai Gylytei Jaskollai skaitant atnašų komentarus, prie Altoriaus buvo nešamos krikšto žvakės, simbolizuojančios krykštaujančius neseniai gimusius mažylius. Altorių papuošė gėlių puokštė, kurią nešė vaikai, neseniai priėmę Sutvirtinimo sakramentą, aukojami obuoliai simbolizavo meilę, gyvybę, vaisingumą, medus – sunkios kasdienybės saldumą, duonelės kepalas – šeimos vienybę, lininis rankšluostis – nelengvą kasdieninį moterų darbą. Prie altoriaus buvo atneštas šventintas vanduo, vynas ir šventinta duonelė, kuri didžio stebuklo dėka virsta dieviškuoju slėpiniu. Iškilmingas atnašavimas išreiškė viltį ir Dievo gailestingumo prašymą išėjusiems Anapilin bei gyviesiems. Besibaigiant šv. Mišioms klebonas Donatas Rolskis palinkėjo sveikatos ir Dievo palaimos visiems mokytojams, mokiniams bei jų artimiesiems, siūlė nepamiršti šio gražaus jubiliejaus šventės akimirkas užfiksuoti archyvuose ir palikti ateities kartoms.
Pasibaigus šv. Mišioms visi rinkosi buvusios mokyklos dideliame kieme. Registracijos metu žmonės sveikinosi vieni su kitais, džiaugėsi matydami savo mokytojus, klasiokus, pažįstamus. Susitikimo pradžią paskelbė nuaidėjęs mokyklinis skambutis, kuris susirinkusiuosius sukvietė į simbolinę pamoką.

Šventės akmirkosPraėjo daugiau nei pusę amžiaus, kai duris atvėrė ši, daugelio akimis žiūrint, senutėlė mokykla. 1964-aisiais, pastačius puikų priestatą prie raudonplyčio apylinkės valdžios pastato, į jį buvo perkeltos Šilgalių septynmetės ir Panovių pradinės mokyklos klasės. Iki 1972-ųjų metų naujajai mokyklai vadovavo direktorė a.a. Angelė Šačkuvienė. Nuo 1972-ųjų iki 1982-ųjų metų mokyklos direktore dirbo Aldona Zinkevičiūtė- Bergerienė. Po to mokyklai vadovavo Grina Šnirpūnienė. Nuo 2008-ųjų metų Panovių mokykla tapo Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos skyriumi. 2010-aisiais metais vyresniųjų klasių mokiniams buvo pasiūlyta pasirinkti Kudirkos Naumiesčio, Šakių, Sintautų gimnazijas, o pradinukai pasiliko Panovių darželio patalpose.
Šventėje mokyklos gyvavimo, istoriniais faktais, savo mintimis dalijosi buvusi mokyklos mokinė, vėliau dirbusi šioje mokykloje ir mokytoja – Daiva Palukaitienė. Ji pasveikino visus, buvusius direktorius ir mokytojus bei mokinius. Gražios šventės ir šilto pabendravimo linkėjo Panovių bendruomenės pirmininkas Bernardinas Vainius, sveikinimais, šiltais prisiminimais dalijosi buvusios mokyklos direktorės Aldona Bergerienė ir Grina Šnirpunienė. Jos susirinkusiems priminė mokyklos istoriją, dėkojo mokytojams bei mokiniams už gražiai ir prasmingai praleistus metus.

1.Viktorinos nugalėtojasŠiltais prisiminimais apie mokyklą dalijosi buvusios mokinės Giedrė Kudirkaitė Čepaitienė, Irena Bergerytė Ozerenskienė, Irena Šuopytė Drazdauskienė, Meilutė Palubinskaitė Andriukaitienė. Po gražių žodžių ir linkėjimų mokytojams buvo įteiktos gėlės – padėkos ir pagarbos simbolis už sunkų ir prasmingą darbą.
Apie mokyklos veiklą, jos žmones kalbėjo buvusi mokytoja Elvyra Valaitienė, kuri visus susirinkusiuosius pakvietė į „pamoką“. „Pamokoje“ buvo mokomasi dainos apie Panovių kaimą – vaikystės lopšį, jaunystės, svajonių lizdą, šiandieninio ilgesio žemę...
Besiklausant prisiminimų skambėjo dueto „Margarita ir Alfonsas“ lyrinės dainos, daugelį privertusios sugrįžti į vaikystės ir jaunystės laikus.
Tuo šventė dar nesibaigė – atskirų laidų bendraklasiai dar ilgai šnekučiavosi, dalijosi prisiminimais prie bendro suneštinio vaišių stalo, šoko ir linksmai dainavo kartu su Liepalotų kaimo kapelos atliekamomis dainomis, grojamomis melodijomis. Šventėje buvę mokiniai bei mokytojai turėjo galimybę apžiūrėti įvairių laidų nuotraukų parodą, T.Durstinienės įkurto Panovių kaimo muziejaus eksponatų nuotraukas, pasigrožėti seserų Aidos ir Gretos Išganaityčių piešiniais ir talentingai nutapytais paveikslais, tyliai pastovėti prie a.a. mokytojo Simano Kudirkos padaryto koplytstulpio, kartu prisiminti 25-ias žvakeles, uždegtas atgulusiems amžinojo poilsio Slavikų ir Kudirkos Naumiesčio kapinėse. Susitikimo dalyviai mielai ir linksmai dalyvavo loterijoje, saugaus eismo viktorinoje bei užduotyse, kurias organizavo kaimo bendruomenė, dalyvaujanti projektiniame konkurse “Eismo saugumas bendruomenėse”. Išpūtę didžiausius burbulus vaikai buvo apdovanoti saugaus eismo dovanėlėmis. Šventės metu kiekvienas svečias galėjo pasidaryti ženkliuką su savo nuotrauka. Vaikams daug džiaugsmo suteikė piešimas ant veidų, batutas ir didžiulė ant vejos ištiesta šaškių lenta. Pavargę mažiausieji susitikimo dalyviai atsipūsti galėjo prigulę ant didžiulių sėdmaišių.
Stebimos saugaus eismo veiklosŠiandien mokyklos gražiajame statinyje, deja, jau nebėra... Baltas pastatas didžiulėmis langų akimis liūdnas žvelgia į Šešupės bangas, paliepusias upės krantams žymėti mokyklos stadiono ribas. Čia negirdėti vaikų klegesio, neskamba mokyklinis skambutis...
Ačiū Panovių kaimo bendruomenei, neapleidusiai nei mokyklos pastato, nei ypač gražios aplinkos, ir šiandien rūpestingai puoselėjamos darbščių Valdo Pikžirnio rankų. Buvusioje mokykloje įkurta Turizmo ir poilsio bazė.
Šventė pasibaigė... Daugelio akyse sužvilgo atsisveikinimo ašara – gera sugrįžti į vaikystę, nusilenkti savo pirmajai mokyklai, padėkoti mokytojams, apkabinti vaikystės ir paauglystės draugus.

Aušra Kutkaitienė ir mokytoja Elvyra Valaitienė