Panovių BC info

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

J.LingysNuo vasario vidurio iki kovo 1-osios „Suvalkiečio“ skaitytojai, „Suvalkiečio“ redakcijos paskyros „Facebook“ sekėjai ir kiti mūsų krašto gyventojai, pakviesti Seimo Sūduvos bičiulių grupės narių Kęstučio Mažeikos (pirmininkas), Dainiaus Gaižausko (pirm. pavaduotojas), Vaidos Giraitytės, Sauliaus Skvernelio ir Giedriaus Surplio, taip pat ir Marijampolės apskrities laikraščio „Suvalkietis“, dalyvavo iškiliausių suvalkiečių šimtuko rinkimuose.
Štai pirmasis dešimtukas: 1. Jonas Basanavičius, 2. Vincas Kudirka, 3. Kazys Grinius, 4. Edmundas Rinkevičius, 5.Vidas Cikana, 6. Itana ir Raimondas Januševičiai, 7. Jonas Jablonskis, 8. Salomėja Neris, 9.Violeta Urmanavičiūtė-Urmana, 10. Edmundas Seilius.
Į šimtuką iškiliausių suvalkiečių taip pat buvo išrinktas ir mūsų žemietis Juozas Lingys (34 pozicija). Džiaugiamės, kad buvo įvertinti šios talentingos zanavykų krašto asmenybės nuopelnai.
Šokių knygaJuozas Lingys gimė 1919 m. sausio 1 d. Gyliškiuose, Sintautų valsčiuje (dabar – Kudirkos Naumiesčio seniūnija). Baigė Šakių „Žiburio“ gimnaziją, studijavo Vytauto Didžiojo bei Vilniaus universitetuose. 1941–1943 m. ansamblio „Lietuva“ šokėjas, 1945–1949 m. baleto meistras. Net septyniose Lietuvos dainų šventėse jis tapo Šokių dienos meno vadovu. Sukūrė apie 200 liaudies šokių sceninių kompozicijų, choreografinių vaizdų. Pastatė lietuvių liaudies šokių Latvijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Čekoslovakijoje, Rumunijoje ir kitur. Į Lietuvos kultūros istoriją įėjo kaip vienas pirmųjų lietuvių liaudies sceninio šokio kūrėjų ir iki šiol išlieka choreografu, kurio kūryba remiasi daugelio tautinių šokių kolektyvų ir Dainų švenčių repertuarai. Sceninės kompozicijos remiasi konkrečiu liaudies šokiu arba papročiais, apeigų elementais. Kūrybai būdinga grynos liaudies intonacijos, liaudiška tradicija, siužetiškumas, lyrizmas, emocionalumas.

BC informacija

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

Saugaus eismo užsiėmimasPanovių bendruomeniečiai rugsėjo mėn. sulaukė garbingų viešnių: Lietuvos automobilių kelių direkcijos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus komunikacijos vadybininkės Natalijos Kvietkauskienės, Šakių raj. PK Bendruomenės pareigūnės Aušros Mockevičiūtės ir jos kolegės Odetos Rekešienės. Panovių kaimo bendruomenės centras dalyvauja konkurse “Eismo saugumas bendruomenėse 2019“. Dalyvavimo pagrindinis tikslas – šviesti bendruomenių narius saugaus eismo klausimais, siekiant mažinti nukentėjusių žmonių skaičių keliuose. Bendruomenės projekto uždaviniai: mokyti bendruomenių narius Kelių eismo taisyklių; skatinti bendruomenių narius saugiai ir atsakingai elgtis kelyje; viešinti informaciją apie bendruomenėje vykdomą saugaus eismo veiklą. Apsilankymo tikslas: aptarti vykdomo projekto eigą bei patiems mažiesiems eismo dalyviams suteikti žinių saugaus eismo įgūdžių formavimui, siekiant apsaugoti eismo dalyvius nuo nelaimingų atsitikimų. Vaikams tuo tikslu buvo rodomi trumpi filmukai su įvairiomis pavojingomis situacijomis kelyje, kartu diskutuojant, kokie kelio ženklai turi būti žinomi pėsčiajam ir ką jie reiškia. Mokiniai atidžiai klausėsi pateiktos informacijos, o žinių įtvirtinimui savarankiškai galėjo kompiuteriu atlikti užduotis. Tikimės, kad jaunieji eismo dalyviai įgijo elementarių saugaus eismo žinių, ir taip pat įgūdžius atsakingai bei tinkamai elgtis gatvėje. Visi dalyvavusieji gavo dovanų - atšvaitų bei šviesą atspindinčių liemenių, už kurias renginio dalyviai nuoširdžiai padėkojo pareigūnėms.
Po užsiėmimo mokyklos darbuotojai ir viešnios pasidžiaugė nuosekliu darbu, dėkojo vieni kitiems už bendradarbiavimą.

Panovių kaimo BC informacija

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

1.Atšvaituko šventėSaugaus eismo renginys „Atšvaituko šventė“ įvyko liepos 29 dieną, J.Lingio parke Panoviuose. Susirinko nemažas būrelis dalyvių, kurie patys balionais pasipuošė aplinką, ir linksmai buvo nusiteikę šią dieną praleisti su atšvaituku.
Renginys pradėtas pokalbiu, kodėl labai svarbu tamsiu paros metu turėti su savimi atšvaitą. Visi dalyvaujantys vienbalsiai sušuko: - „kad būtume matomi ir saugūs kelyje“. Tad nieko nelaukę griebėmės darbo. Vaikai karpė įvairaus dydžio apskritimus, klijavo įvairiu blizgančiu popieriumi, piešė šypsenėles, kad pagamintas atšvaitukas būtų laimingas. Pasigaminę kiekvienas sau linksmą ir gražų atšvaitą, panorome padūkti ir pažaisti judrius žaidimus su kėgliais ir kamuoliukais. Mergaitės panoro piešti gamtoje, ant asfalto. Vaikams patiko pabūti kartu, pažaisti aikštelėje, kur jie buvo visi apdovanoti už šaunų dalyvavimą tikrais atšvaitais, knygelėmis. V.Išganaitienė ir B.Sutkuvienė pavaišino vaikučius sultimis, saldainiais ir nuostabiomis spurgytėmis. Su gera nuotaika visi išsiskirstė į namus.

BC informacija

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi

02Sausio 28 dieną, Panovių amatų centre, sutiktas dvidešimtas iliustruotas kraštotyrinis-informacinis Šakių viešosios bibliotekos leidinys, skirtas Šakių 420 metų jubiliejui. Kalendorių pristatė Šakių viešosios bibliotekos kūrėjų grupė „Mėlynosios paukštės“ - Lina Ėringienė, Onutė Jasinskienė, Rita Mockeliūnienė.
Du šimtai vienuolika autorių skaitytojus supažindina su Šakių krašto istorija ir dabartimi, kalba ir papročiais, žymiais žmonėmis ir jų veikla. Leidinyje minimos nusipelniusių žmonių sukaktys. Daug vietos kalendoriuje skirta rezistencinei kovai atminti; autorių jutiminėms kančioms, hiperbolizuotiems išgyvenimams…
01Kalendoriaus puslapiuose raidės kalba apie Panovių krašto šviesuolius: kunigą Pranciškų Aušiūrą, tautinio šokio tėvą Juozą Lingį. Kalendoriuje rašoma, kad Šakiuose yra Juozo Lingio parkas, atminimo lenta pažymėtas ąžuolas, kurį sodino J. Lingys su klasės draugais. Nuo 1989 m. J. Lingio tėviškėje Gyliškių k. auga jo atminimui skirti ąžuoliukai, sodinti ansamblio „Lietuva“ artistų, minint 90-ąsias gimimo metines, pastatytas V. Cikanos sukurtas koplytstulpis. Panovių gyvenvietėje yra jo vardu pavadinta gatvė, stovi medinė šokėjos skulptūra (aut. V. Cikana). Visus žavi mūsų žemietės Meilutės Palubinskaitės- Andriukaitienės karpiniai. Ji išradinga, sumani, kūrybinga, veikli pedagogė. Jos vadovaujami moksleiviai dalyvauja apskrities ir respublikiniuose projektuose, tampa laureatais. Panoviuose užaugo „Žiburio“ gimnazijos biologijos mokytoja Laima Aštrauskienė, o Diana Jazukevičienė, rajono pedagogų Metodinės tarybos narė, organizuoja konferencijas, seminarus, edukacines išvykas. Šiuo metu yra rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė, Šakių TAU dekanė. Tai komandos žmogus: aktyviai bendradarbiauja su mokyklų pedagogais, teikia metodinę pagalbą, dalijasi patirtimi. Kalendorių ne pirmus metus puošia išradingi Gretos Išganaitytės piešiniai. Galina Sniečkuvienė pati iliustruoja kalendorių ir maketuoja visas leidinio iliustracijas. Šalia publicistikos leidinyje gausu dokumentinės informacijos. Panovių krašte gyveno 1919 metų savanoriai: Juozas Stankevičius iš Žaltynų k. Antanas Kulikauskas iš Gustainiškių k. Jonas Mačiulaitis iš Jundilų k. Juozas Valaitis iš Kaupiškių k. Kalendoriaus sudarytojai tiki, kad leidinys ras tinkamą vietą mūsų namuose.
Renginį papuošė panovietės Rimos Neverauskienės siuvinėtų paveikslų paroda. Muzikinę programą dovanojo Kudirkos Naumiesčio kultūros centro Aušros ir Alvydo duetas.Susirinkusius pasveikino bendruomenės pirmininkas Bernardinas Vainius.

G.Sniečkuvienė, Panovių kaimo BC 

Pokategorės