Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

01Kiekviena bendruomenė gali labai daug. Jos vietą visuomenėje nusakyti dar sunku, nes ir dabar tebevyksta diskusijos, pasigendama įstatymų, reglamentuojančių bendruomeninę veiklą. Kaimų gyventojai susibūrė teritoriniu principu, kad galėtų iškelti tam tikrai vietovei būdingas problemas, jas išdiskutuoti ir būti socialiniu užsakovu tas problemas sprendžiant. Bendruomenė savo savanoriška veikla, socialumu, demokratiškumu gali atlikti labai daug darbų pati.
Panovių bendruomenė, kaip ir visoje Lietuvoje, susiduria su savanorių motyvacija, nes žmonės dirba be atlygio, pasigendama išlaidų kompensavimo transportui, telefonui, bendruomeninių patalpų išlaikymui. Bet vienaip ar kitaip bendruomenė yra arčiausiai žmogaus esanti ir neabejotinai teigiamai juos veikianti grandis, padedanti stiprinti jų pilietiškumą ir įtraukti į naudingas visuomeniškas veiklas. Todėl nuo bendruomenių įgalinimo reikia pradėti ir tikrosios savivaldos kūrimą.
Tokiam požiūriui pritarianti Panovių kaimo bendruomenės centro valdyba, suformuota iš 7 asmenų, rinkosi į valdybos posėdį, kuriame aptarė svarbiausius organizacinius klausimus. Jų gana daug. Vienas iš numatomų svarbesnių ‒ atlikti turimų bendruomenės centro resursų inventorizaciją: veiklos dokumentacijos, materialinio turto, sukaupto projektinės veiklos metu ir įsigyto iš bendruomeninio verslo pajamų. Šį darbą pavesta koordinuoti Virginijai Gylienei ir Genovaitei Endriukaitienei. Nemažą rūpestį kelia būsima Panovių sporto ir turizmo bazė. Nutarta joje suaktyvinti turizmo paslaugų teikimą. Tuo būdu organizuoti trečiadienį talką, kurios metu bus sutvarkytos patalpos, inventorius. Tuo rūpintis pavesta Ingridai Šimaitienei.
Aptarta konkurso „Jaukios Kalėdos Panoviuose“ organizavimas. Bus kviečiami visi panoviečiai papuošti savo aplinką ir sukurti bei padovanoti šventinę nuotaiką Panovių gyventojams ir svečiams.
Pirmininkas Bernardinas Vainius pasiūlė bendruomenės nariams organizuoti lapkričio 25d. žadėtą išvyką į Šakių kultūros centrą, kuriame vyks cirko laureatų pasirodymas.
Bendruomenės aktyvo pagalbos laukia dar du renginiai: romansų vakaras, kurį organizuoja laisvalaikio salės darbuotojos, ir Adventinė popietė – organizuojama bibliotekos vedėjos.
Aptarta ir projektinė veikla, brandinamos jai idėjos.
Vienas iš pagrindinių valdybos tikslų ‒ skatinti vietos gyventojų užimtumą ir saviugdą, populiarinti bendruomenėje savanorišką veiklą, gražinti savo kraštą, telkti žmones bendram darbui. Ir didelių žygių čia nebūtinai reikia: tik neužmiršti savo artimųjų ir aplink gyvenančių; tik sukurti ar prisidėti prie jaukumo kūrimo savo namuose ar kolektyve, ar kaime, ar benduomenėje. Juk gyvenimas nuo to tikrai gražėja, jausmai taurėja ir kiekvieno mūsų dvasia šviesėja.

Virginija Gylienė, Panovių BC sekretorė