Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi
 

2019 m. vasario 24 d. 14 val. Panovių bendruomenės namuose įvyks Panovių kaimo bendruomenės centro ataskaitinis susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Bendruomenės centro pirmininko 2018 m. veiklos ataskaita.
2. 2018 m. finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
3. Dėl dalyvavimo Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai remti programoje.
4. Nominacijų įteikimas už kalėdiniu laikotarpiu gražiausiai papuoštas sodybas .
5. Kiti klausimai
Kviečiame dalyvauti !

BC pirmininkas Bernardinas Vainius